Formarea continuă a terapeuților

Din mai 2015 până in prezent, Centrul Equitas s-a preocupat de formarea continuă a personalului, astfel:
– 2016, Curs de formare continuă în Interviul Motivațional;
– 2015, Cursuri de formare continuă în domeniul recuperării în adicții, Complexul de servicii în adicții Sf. Dimitrie Basarabov, Asociația Filantropica Medical-Creștină “Christiana” Cluj – Elementele Modelului Minnesota bio-pisho-socio-spiritual;
– 2015, Predeal, Curs formare continuă, Competențe sociale în egalitate de șanse, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3.: „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”;
– 2015, Curs formare continuă în „Abordarea interdisciplinară a consumului ilicit de droguri. Tehnici de intervenție specifice psihoterapiei integrative”, Colegiul Psihologilor din Romania, București.


error: Content is protected !!