GDPR

Informare privind protecția datelor personale

Pentru participanții la procesul de terapie
Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016

S.C. MIND YOUR MIND SRL, cu sediul în str. Constantin Bobescu nr. 23, lot 1, tronson B, cam. 10, et. 2, ap. 7, loc. Constanța, jud. Constanța, telefon +40732257162, e-mail: din anul 2019 desfășoară activități de psihoterapie. Pentru desfășurarea acestor activități este necesară colectarea și prelucrarea unor date cu caracter personal ale dumneavoastră:

Scop Date personale colectate Motivul colectării Temei legal Colectăm în calitate de: Durata păstrării datelor personale
Facturare Nume, prenume, localitate de domiciliu, județ Emitere factura Ordinul MFP nr. 2634/2015
GDPR 679/2016Art. 6/1/c: obligație legală
Operator 10 ani
Terapie individuală Nume, prenume, CNP, e-mail, telefon, adresă de domiciliu Identificarea persoanei, comunicare în scop terapeutic și organizatoric GDPR 679/2016Art. 6/1/b: contractual Operator 1 an
Terapie de grup Nume, prenume, CNP, e-mail, telefon Identificarea persoanei, comunicare în scop terapeutic și organizatoric GDPR 679/2016Art. 6/1/f: legitim Operator 1 an
Date speciale Originea rasială sau etnică, opinii politice, confesiune religioasă, convingeri filozofice, sau apartenență la sindicate, prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a persoanei, date privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală Terapeutic GDPR 679/2016Art. 9/1, 2h, 3: profesional Operator 1 an

Refuzul persoanei vizate de a furniza datele personale necesare, face imposibilă atingerea scopurilor menționate mai sus.

S.C. MIND YOUR MIND SRL păstrează datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior, pentru a satisface solicitările dumneavoastră, pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege, pentru a ne ocupa de reclamații, întrebări și pentru a ne proteja drepturile legale în cazul unei revendicări.

Datele dumneavoastră pot fi păstrate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică, al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri, pentru a preveni prejudiciile.

În calitate de persoană vizată, vă sunt garantate următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrate – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Pentru prima furnizare de informații nu se percepe nicio taxă. Pentru solicitare de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă administrativă. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și să le completați dacă acestea sunt incomplete.
 3. Dreptul la ștergerea datelor – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori suntem obligați să păstram datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră. Datele vor fi păstrate dar nu utilizate. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
  • exactitatea datelor este contestată de către persoana vizată (perioada necesară verificării corectitudinii datelor);
  • prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
  • operatorul nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
  • persoana vizată a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului, dacă motivele legitime ale operatorului depășesc pe cele ale persoanei vizate.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să vă transferați datele din baza noastră de date într-o alta. Acest drept se aplică numai datelor prelucrate pe bază de consimțământ sau de contract și este implementată prin mijloace automate.
 6. Dreptul de opoziție față de prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim al operatorului sau al unei terțe părți sau pe un interes public.
 7. Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, atunci când aceasta se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării înainte de retragerea acestuia.
 8. Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru a contesta practicile de protecție a datelor personale.

În legătură cu drepturile de mai sus, în urma analizării solicitării dumneavoastră, vă vom răspunde într-un termen rezonabil de timp, însă nu mai mare de 30 zile, prin implementarea măsurilor necesare pentru a asigura respectarea drepturilor dvs.

Necitirea cu atenție a prezentei informări nu poate fi interpretată ca fiind lipsă de informare; persoana vizată este direct responsabilă pentru eventualele neînțelegeri cauzate de necitirea prezentei informări și de nesolicitarea de informații suplimentare, daca este cazul, de la reprezentanții S.C. MIND YOUR MIND SRL.


error: Content is protected !!